ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေၾကာင္း

OUR STORY
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေႀကာင္း

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေႀကာင္း

Myanmarboc သည္ online ေပၚတြင္ မိမိသိလိုသမ်ွကို စုံစုံလင္လင္ေလ့လာနုိင္ေသာ online website တစ္ခု ၿဖစ္သည္။ Myanmarboc တြင္ networking အေျကာင္းတုိ့ကို basic မွစ၍ ေလ့လာနုိင္သည္။ Duwun သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ General Knowledge တြင္ facebook အေျကာင္း၊ computer အေျကာင္း၊ photoshop ျဖင့္ logo ဆဲြနည္းမ်ား၊ powerpoint၊ gmail account, paypal account ဖြင့္နည္းမ်ား၊ seo (search engine optimization)၊ internet အေျကာင္း တုိ့ကုိ စုစည္းတင္ျပထားသည္။ Computer Basic တြင္ window install, driver install လုပ္နည္းမ်ား၊ computer virus အေျကာင္းမ်ား၊ disk lock ျပဳလုပ္နည္းမ်ား၊ microsoft excel,word, photoshop, videoediting, autocad, linux os, နုိင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ား၊ Programming languages တု့ိကုိ myanmarboc တြင္ စုစည္းေပးထားသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

သင့္၏ အရည္အခ်င္း

သင့္ရဲ. အရည္အခ်င္းမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေအာင္ Myanmar BOC တြင္ ေလ့လာလုိက္ပါ။

မိမိဘာသာ ေလ့လာနုိင္ျခင္း

Internet ရွိရုံျဖင့္ မိမိသိလိုသမွ်ကို Myanmar BOC တြင္အခုပဲ ရွာေဖြလုိက္ပါ။

ဗဟုသုတမ်ား

ပညာေရး, နည္းပညာမ်ား, ဗဟုသုတမ်ား, ဘာသာစကားအသစ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မွဳ ေသာ့ခ်က္မ်ား ကိုအခုပဲ သင္ယူလုိက္ပါ။

အခ်ိန္သက္သာျခင္း

ဘယ္မွ သြားစရာမလိုဘဲ မိမိအိမ္၌ပင္ ဖုန္းရွိရုံျဖင့္ သင္ယူနုိင္ျခင္း

ေငြကုန္သက္သာျခင္း

သင္ခန္းစာမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြ ေပးစရာမလိုဘဲ အခမဲ့သင္ယူနုိင္ျခင္း

ေနရာေဒသ မေရြးကေနေလ့လာနုိင္ျခင္း

သင္ခန္းစာမ်ားကို မည္သည့္ေနရာေဒသကေနမဆို ေလ့လာနုိင္ပါသည္။