ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပေါ်လစီ

လိုက်နာရန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

 

Myanmar BOC online Education platform ကိုအသုံးပြုမည်ဆိုပါက အသုံးပြုသူသည်အောက်ပါအချက်များကိုလိုက်နာပေရပါမည်။

၁. အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ

 • ၁.၁ Myanmar BOC ၏ Web Services များအား အသုံးပြုရန် လျှောက်ထားသူ သည် တိကျသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များအားထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
 • ၁.၂ Myanmar BOC မှတောင်းဆိုမှုများရှိလာပါက ထည့်သွင်းထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၏ တိကျမှန်ကန်မှုအား အတည်ပြုရန် အထောက်အထားများ စီစဉ်ပေးရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
 • ၁.၃ အသုံးပြုသူသည် မိမိ၏ User Account နှင့် Password အား အခြားသူများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခြင်းများ မပြုရပါ။
 • ၁.၄ အသုံးပြုသူသည် မိမိ၏ User Account အား အခြားသူများ တရားမဝင် အသုံးပြုနေသည်ကို တွေ့ရှိလျှင် Myanmar Web Store ထံသို့ ချက်ချင်း အသိပေးရမည်ဖြစ်သည်။
 • ၁.၅ အသုံးပြုသူ၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့် User Account နှင့် Password အား တိုက်ခိုက်ခံရပါက Myanmar BOC ကုမ္ပဏီ အနေနှင့် မည်သည့်ပုံစံမျိုးနှင့်မှ တာဝန်ယူခြင်း၊ တာဝန်ခံခြင်းများ ပြုမည် မဟုတ်ပါ။

 

၂. အသုံးပြုသူများ ရှောင်ကြဉ်ရမည့် အချက်များ

 • ၂.၁ အသုံးပြုသူ သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသည့် ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ အပြင် အခြားသက်ဆိုင်သော ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များအားလုံးအား လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ၂.၂ အသုံးပြုသူသည် Web ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် စပ်ဆိုင်သည့် အားလုံးသော သဘောတူညီချက်များ၊ ထုတ်ပြန်ချက်များ နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား လိုက်နာရမည် ဖြစ်ပါသည်။
 • ၂.၃ အသုံးပြုသူသည် မည်သည့် မှတ်ပုံတင်မူပိုင်များ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ နာမည်ဂုဏ်သတင်းဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့် (သို့မဟုတ်) အခြားမည်သို့သော တရားဝင် ရပိုင်ခွင့်များ နှင့် တတိယ အဖွဲ့အစည်း၏ အကျိုးစီးပွားများ အပေါ်တွင် စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်ခြင်းများ မပြုရပါ။

 

၃. ပြင်ဆင်မှု နှင့် ထပ်မံ ထည့်သွင်းချက်များ

Myanmar BOC သည် တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အရ အောက်ပါ အရာများကို အချိန်နှင့်အမျှ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

 • ၃.၁ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်နိုင်ခြင်း နှင့်
 • ၃.၂ သဘောတူညီမှု တွင်လိုအပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ထပ်မံ ထည့်သွင်းခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သဘောတူညီချက်ကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားသော အချက်အလက်များရှိပါက ကျွနု်ပ်တို့မှ အကြောင်းကြားသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပြင်ဆင်မှုများ အပြီး Website ကို ဆက်လက်အသုံးပြုနေပါက သင်သည် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားသော အချက်အလက်များကို နားလည်လက်ခံဘော ပေါက် ပြီး ဖြစ်သည်ဟု ကျွနု်ပ်တို့မှ ယူဆပါသည်။

 

၄. အခွင့်အရေးများ

 • ၄.၁ ကျွနု်ပ်တို့Myanmar BOC ဘက်မှ Website နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအား ဆောင်ရွက်ရာတွင် မည်သည့်အချိန်၌မဆိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
 • ၄.၂ မည်သည့်အချိန် ၌မဆို ကျွနု်ပ်တို့၏ စံသတ်မှတ်ချက်များကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
 • Myanmar BOC ဘက်မှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတစ်ချို့နှင့် မကိုက်ညီသော အွန်လိုင်းသင်တန်းများ၊ Comment များကို အချိန်မရွေး ပယ်ဖျက်ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။

 

၅. Myanmar BOCရှိ ကျောင်းသားများ၏ ဝန်ခံကတိပြုခြင်း

 • ၅.၁ Myanmar BOC ရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းကို စာရင်းပေးသွင်းခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားများသည် အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာပါမည်ဟု ယူဆပါသည်။
 • ၅.၂ User Account တစ်ခုတည်းသာ အသုံးပြုပြီး အခြားသူများနှင့် မိမိ၏ Username နှင့် Password များကို မျှဝေသုံးဆွဲခြင်း မပြုပါ။
 • ၅.၂ အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော စည်းမျဉ်းများ နှင့်ပတ်သက်၍ ထပ်မံသိရှိလိုပါက hello@myanmarboccom-53ecaf.ingress-haven.ewp.live သို့ အီးမေးလ် ပေးပို့ မေးမြန်းနိုင်သည်။