မှတ်ပုံတင်နည်း

၁. Register လုပ်ရန် မိမိ၏ နာမည်၊ အီးမေးလ် လိပ်စာနှင့် လျှိဝှက်နံပါတ်တို့ကို မှန်ကန်စွာ ရိုက်ထည့်ပါ။

၂. ထည့်ပြီးပါက Sign Up ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။

၃. Register လုပ်ခြင်း ပြီးဆုံးပါပီ။

၄. Register လုပ်ထားပြီးသော အကောင့်ပိုင်ရှင်များ အနေဖြင့် နောက်တစ်ခါ register လုပ်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ။

၅. login/ login nowကိုနှိပ်၍ မိမိထည့်သွင်းထားသော user name နှင့် password တို့ကို ဖြည့်စွက်၍ ဝင်ရောက်ကာ သင်ခန်းစာများကို လေ့လာနိုင်ပါပီ။

(သို့မဟုတ်)

၁. Facebook ဖြင့် ဝင်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ