စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ

ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းချက်မှာ သင်၏အကြောင်း (သို့မဟုတ်) သင့်ထံမှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွနု်ပ်တို့ Myanmar BOC အနေနှင့် မည်ကဲ့သို့ စုဆောင်းထိန်းသိမ်းပြီး အသုံးပြုကာကွယ်ထားသည်ကို စီစဉ်တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

သင်၏အချက်အလက်များကို လိုအပ်သော စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ကြောင်း ကျွနု်ပ်တို့မှ အာမခံပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် သင့်အချက်အလက်များ၏ လုံခြုံရေးကို စိတ်ချရစေခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

(က)အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ မိုဘိုင်းလ်(သို့)တယ်လီဖုန်းနံပါတ်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ အပါအဝင် အသေးစိတ် ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များ၊

(ခ)အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ မိုဘိုင်းလ်(သို့)တယ်လီဖုန်းနံပါတ်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ အပါအဝင် အသေးစိတ် ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များ၊

(ဂ)မှန်ကန်ကိုက်ညီသော လျှို့ဝှက်နံပါတ်၊ အသုံးပြုသူအမည် (သို့မဟုတ်) စကားဝှက်၊ အကောင့်နံပါတ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုနံပါတ်များ အပါအဝင် ကျွနု်ပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို မှတ်ပုံတင်ထားသော သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ (သို့မဟုတ်) အကောင့်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

(ဃ)သင်၏ကွန်ယက်အသုံးပြုမှုပမာဏ၊ ကျွနု်ပ်တို့၏ကွန်ယက်အား သင်အသုံးပြုသည့်ပုံစံနှင့် ကျွနု်ပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေစဉ် သင်၏တည်နေရာတို့ကဲ့သို့ ကျွနု်ပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုပုံနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်၊

(င)ကျွနု်ပ်တို့ ပေးစွမ်းထားသော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် သင့်အနေနှင့် ရရှိနိုင်မှုအခြေအနေကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရန် (သို့မဟုတ်)၊ ဝန်ဆောင်မှု(သို့မဟုတ်)သင့်အကောင့်ကို ကျွနု်ပ်တို့ဆီ လွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းခံချက်အတွက် ဖြည့်ဆည်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အလို့ငှာ သင်၏ ကြိုတင်သုံးစွဲပြီး ပြန်လည်ပေးချေမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသမိုင်းကြောင်း၊

(ဋ)Myanmar BOC ၏မည်သည့်အဖွဲ့ဝင်အတွက်မဆို (သို့မဟုတ်) ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာကန်ထရိုက်တာများ၊ လက်ခွဲကန်ထရိုက်တာများ၊ ကြားခံလုပ်ငန်းများ၊ အေးဂျင့်များ၊ စီးပွားဖက်များ(သို့မဟုတ်) ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်များ၊ ရံဖန်ရံခါတွင် အာမခံသူများနှင့် ဝန်ဆောင်မှု၏ ပြဌာန်းသတ်မှတ်ချက်အတွက် လိုအပ်သည့် မည်သည့်အချက်အလက်မဆို။ကျွနု်ပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်တိုးတက်လာစေရန်နှင့် သင့်ဆီသို့ တင်ဆက်နေသော ကျွနု်ပ်တို့၏တင်ဆက်မှုများ(သို့မဟုတ်) သတင်းအချက်အလက် အမျိုးအစားများကို ပိုမိုကောင်းမွန် သပ်ရပ်လာစေရန်အတွက် အချို့သော ဖြစ်စဉ်များတွင် အောက်ပါကဲ့သို့ “အထူးပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်”များကို ရယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် (ဥပဒေအရလည်း ယင်းသို့ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သောကြောင့်) သင်၏သဘောတူညီချက်ကို တောင်းခံနိုင်ပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့သည် နည်းလမ်းပေါင်းများစွာနှင့် အချက်အလက်များကို စုဆောင်းလေ့ရှိရာ အောက်ပါ နည်းလမ်းများ ပါဝင်ပါသည်။

(က)သင့်ထံမှ တိုက်ရိုက်ရယူခြင်း။ ဥပမာ – ဖုန်းနှင့်ဖြစ်စေ၊ အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းပေးသည့်အခါ၊ ကျွနု်ပ်တို့မှကျင်းပသော ပွဲများကို တက်ရောက်သောအခါ၊ ကျွနု်ပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုအတွက် ဖောင်(ဝါ)သဘောတူညီမှုပုံစံတွင် ဖြည့်သွင်းသည့်အခါ၊ (သို့မဟုတ်) သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွနု်ပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၊ မိုဘိုင်းလ်(ဝါ) တီဗွီအက်ပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းသည့်အခါ၊ (သို့မဟုတ်) ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု ဟော့လိုင်းနံပါတ် (ဝါ) အွန်လိုင်းချက်ဘောက်စ်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ၊ (သို့မဟုတ်) စုံစမ်းရန်ဖုန်းနံပါတ်မှတစ်ဆင့် သင်ကိုယ်တိုင် ကျွနု်ပ်တို့ဆီသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းသည့်အခါ၊ (သို့မဟုတ်) သင်နှင့်ကျွနု်ပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုကြားက အစဉ်သဖြင့် တိုးတက်လာနေသော ဆက်ဆံရေးမှတစ်ဆင့်၊ (သို့မဟုတ်) ကျွနု်ပ်တို့အနေနှင့် ထိုသို့သတင်းအချက်အလက် ရယူရန် တရားဝင် လိုအပ်နေသောအခါများတွင် စုဆောင်းရယူခြင်း၊

(ခ)ဆက်စပ်နေသော သီးသန့်လူမှုအဆောက်အအုံများ၊ စီးပွားဖက်များ၊ (သို့မဟုတ်) အခြားဖောက်သည်များ၊ (သို့မဟုတ်) သင့်ဆီမှ သင့်လျော်သော ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော သင်၏ကိုယ်စားလှယ်များကဲ့သို့ အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ စုဆောင်းရယူခြင်း၊

(ဂ)ပြည်သူလူထုအခြေပြုကာ ရရှိသော ရင်းမြစ်များမှ စုဆောင်းရယူခြင်း၊

(ဃ)ကျွနု်ပ်တို့ကိုယ်တိုင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော သင်၏ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုမှ စုဆောင်းရယူခြင်း၊

(င)ကျွနု်ပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၊ ဆီသို့ လာရောက်လည်ပတ်မှုမှ စုဆောင်းရယူခြင်း၊ (“ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်”ကဏ္ဍအောက်ကို ကြည့်ပါ။)

(စ)ကျွနု်ပ်တို့မှ စီစဉ်ပြုလုပ်သော အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ပရိုမိုးရှင်း (သို့မဟုတ်) စာရင်းကောက်ယူချက်များတွင် ပါဝင်ခြင်းတို့မှ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို စုဆောင်းပါသည်။

သင်၏ အကြိုက်နှင့် လိုအပ်ချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၊ သုံးစွဲသောစက်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) အက်ပလီကေးရှင်း၏ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဆာဗာမှ စုဆောင်းရယူထားနိုင်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူများ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၊ သုံးစွဲမှု အမူအကျင့်ပေါ်မူတည်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်ထိရောက်သော ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန်အတွက် ဆာဗာပေါ်ရှိ စုစုပေါင်းအရေအတွက်၊ အမည်မသိသုံးစွဲသူများ၊ စာရင်းဇယားနှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက် သုံးစွဲမှုများကို ကျွနု်ပ်တို့မှ စုဆောင်းထားနိုင်ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့သော အချက်အလက် အမျိုးအစားများမှာ ကန့်သတ်မထားသော်လည်း အောက်ပါတို့တွင် ပါဝင်ပါသည်။

(က)အသုံးပြုသော Browser အမျိုးအစား၊ ဗားရှင်းနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲအေးဂျင့်၊

(ခ)စက်ပစ္စည်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်သောစနစ်၊

(ဂ)အိုင်ပီ(အင်တာနက်ပရိုတိုကောလ်) လိပ်စာနှင့် Domain အမည်၊ကွန်ယက်အချက်အလက်၊ ကြည့်ရှုသော စာမျက်နှာများ၏ စာရင်းဇယားများနှင့် ယူအာအယ်လ်လွှဲပြောင်းမှု၊

(င)အသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်း၏အထောက်အထား၊ တည်နေရာနှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊

(စ)ကြည့်ရှုထားသော(သို့မဟုတ်)ရှာဖွေထားသော ဗွီဒီယိုများ၊

(ဆ)ကလစ်နှိပ်ထားသော လင့်ခ်များ(သို့မဟုတ်)ရုပ်ပုံများ၊

(ဇ)Cookiesများ(သို့မဟုတ်) Browser၊ အက်ပလီကေးရှင်း(ဝါ)ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဆာဗာတွင် ဝင်ရောက်ထည့်သွင်းထားသော အချက်အလက်များ၊

(ဈ)အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲ၏ဝိသေသလက္ခဏာရပ်များ။

သင်၏စိတ်ကြိုက် သုံးစွဲမှုအတွေ့အကြုံနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာများစွာ (ဝါ) အင်တာနက်အခန်းကဏ္ဍ များစွာတွင် သင်၏ကိုယ်ပိုင်အထောက်အထားကို ထိန်းသိမ်းထားပေးနိုင်ရန်အတွက် သင်အသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်းတွင် ပါရှိသော အသုံးချကိရိယာများနှင့် ဆင်တူသော Cookiesများနှင့် ခြေရာခံအသုံးချ ကိရိယာများကို ကျွနု်ပ်တို့၏အချို့သော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များတွင် အသုံးပြုပါသည်။ ထိုအချက်အလက်များတွင် သက်ဆိုင်ရာ အကောင့်ဝင်ခြင်းနှင့် စစ်မှန်ကြောင်း အတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်း အသေးစိတ်များပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး သင်အသုံးပြုသူသော စက်ပစ္စည်းနှင့် ကျွနု်ပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၊ ပေါ်ရှိ သင်၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် နှစ်သက်ရာစီစဉ်ဖန်တီးထားမှုများနှင့် သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များပါ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှာ ကနဦးကတည်းက ကွတ်ကီးများကို လက်ခံနိုင်ရန် စီမံထားပါသည်။ သင်အသုံးပြုသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဘရောက်ဇာပေါ်ရှိ ဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် အသုံးပြုထားသော မှတ်တမ်းများကို ဖျက်ပစ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ထိုသို့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါက ကျွနု်ပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိ အချို့သော အင်္ဂါရပ်များမှာ ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တော့မည် မဟုတ်ကြောင်း တွေ့မြင်ရနိုင်ပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့အနေနှင့် သင်၏အချက်အလက်များကို အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် စုဆောင်း၊ထိန်းသိမ်း၊ အသုံးပြုထားနိုင်ပါသည်။

(က)သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အထားကို အတည်ပြုစစ်ဆေးရန်၊
(ခ)ကျွနု်ပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်၊ သုံးစွဲသူအတွက်အထူးအစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်လာစေရန်အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဂ)နည်းဥပဒေများအောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဃ)ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပရိုမိုးရှင်းများ(သို့မဟုတ်) အခြားသောပွဲ၊အခမ်းအနားများသို့ ကျွနု်ပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းမှုကို သင့်အနေနှင့် အဆင်ပြေမှုရှိမရှိ အတည်ပြုစစ်ဆေးရန်၊
(င)သင် မှာယူထားသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပါဝင်ထားသော သုံးစွဲသူအတွက် အထူးအစီအစဉ်များကို ထောက်ပံ့ပေးအပ်ရန်၊ အသက်ဝင်စေရန်နှင့် သက်တမ်းတိုးစေရန်၊
(စ)ဆုငွေများ၊ ပရိုမိုးရှင်းမှပေးအပ်သော အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ အစီအစဉ်သစ်များ၊ ပွဲ၊အခမ်းအနားများသို့ ကမ်းလှမ်းဖိတ်ကြားမှုများ ပေးအပ်ရန်၊
(ဆ)ကျွနု်ပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို သင့်ဆီသို့ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန်နှင့် အရောင်းမြှင့်တင်ရန်၊
(ဇ)ငွေကြေးခဝါချမှုဆန့်ကျင်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများသို့ တရားမဝင် ငွေကြေး ထောက်ပံ့ခြင်းဆန့်ကျင်ရေး စည်းမျဉ်းဥပဒေ(၆၁၅)နှင့် အခြားသော ဆက်စပ်ဥပဒေများကို လေးစား လိုက်နာသောအားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုအား ကြိုတင်သုံးစွဲမှုအခြေအနေကို စီမံကွပ်ကဲရန်နှင့် လိမ်လည်မှု၊ အတု၊အပပြုလုပ်သုံးစွဲမှုများကို ထောက်လှမ်းရန်၊
(ဈ)သင့်အတွက် ရည်ရွယ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အသုံးပြုသူများအတွက် အထူးအစီအစဉ်များကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သုတေသန ပြုလုပ်ရန်(သို့မဟုတ်)အသေးစိတ်စိစစ်ပိုင်းခြားရန်၊
(ည)လုပ်ငန်းပိုင်းဆောင်ရွက်ရန်(သို့မဟုတ်) စီးပွားရေးအစီအစဉ်များ ချမှတ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းနှင့် စာရင်းကောက်ယူခြင်း၊ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် သုံးစွဲသူဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ရေတွက်တိုင်းတာခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်၊
(ဋ)ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ (မည်သည့်ရွေးချယ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်မျှ မသက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်စုစုပေါင်းများ အပါအဝင်) ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဈေးကွက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို အသေးစိတ်ခွဲခြားစိတ်ဖြာရန်၊
(ဌ)ကျွနု်ပ်တို့၏စာချုပ်ပါ အခွင့်အရေးများကို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်၊
(ဍ)သင့်အတွက် ကျွနု်ပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှု ဖြည့်စွမ်းပေးမှုနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် မည်သည့်ငွေပေးချေမှု ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် တိုက်ရိုက်ငွေထုတ်ယူမှုအတွက် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
(ဎ)ကျွနု်ပ်တို့၏လုပ်ငန်းပိုင်းစနစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ (ယင်းစနစ်များကို စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း အပါအဝင်)ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်တိုးတက်စေရန်၊
(ဏ)ကျွနု်ပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် တင်ဆက်မှုများကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ ပိုမိုကြွယ်ဝကောင်းမွန်လာစေရန် နှင့် တိုးတက်လာစေရန်၊
(တ)ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်၊
(ထ)သင်၏ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် သင် ပြုလုပ်ထားသော အာမခံလျော်ကြေး တောင်းဆိုမှုများနှင့်တကွ (ယင်းကဲ့သို့တောင်းဆိုမှုများကို ပြုလုပ်ခြင်း၊ ချေပခြင်း၊ အသေးစိတ်စိစစ်ခြင်း၊ စုံစစ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ချင့်တွက်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်း၊ ဖြေရှင်းပြေလည်စေခြင်း(သို့မဟုတ်) စာရင်းရှင်းကျေအေးစေခြင်းများ အပါအဝင်) ယင်းတို့ကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဒ)ကျွနု်ပ်တို့နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် အခြားသော တယ်လီကွန်းအော်ပရေတာများနှင့် စီစဉ်ထားသော သဘောတူညီမှုများ၊ ဆက်စပ်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းခွင်အလေ့အထများကို လေးစားသော အားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့၏တယ်လီကွန်းဆက်သွယ်ရေး လိုင်စင်ပါ ဝတ္တရားများကို လိုက်နာရန်၊
(ဓ)ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းများနှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်နိုင်ချေရှိသော လှုပ်ရှားမှုများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ထောက်လှမ်းရန်အတွက် ကူညီပေးခြင်းတို့အပါအဝင်၊ သင့်ဆီသို့ ကမ်းလှမ်းလျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများ၊ သုံးစွဲသူအတွက်အထူးအစီအစဉ်များနှင့် ဆက်စပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၊ တရားရုံးများ၊ အာဏာရအဖွဲ့အစည်းများ(ဝါ) အရပ်ဘက်(ဝါ)စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့အစည်းများ အတွက် လိုအပ်နိုင်သော သင့်တိုင်းပြည်အတွင်း၊အပြင်ရှိ သက်ဆိုင်သော ဥပဒေများကို လိုက်နာရန်၊
(န)ကျွနု်ပ်တို့၏ အများသိရှိစေရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များနှင့် သုတေသနပြုချက်များကို လည်းကောင်း၊ စီးပွားဖက်များနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစာချုပ် ချုပ်ဆိုထားသော ရောင်းသူ၊ဝယ်သူများ၏ အလားတူ ကိစ္စရပ်များကိုလည်းကောင်း ဖြန့်ချိနိုင်ရန်။

ဝန်ဆောင်မှုများကို ကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ကျွနု်ပ်တို့၌ တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ရပ် ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွနု်ပ်တို့အနေနှင့် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြုရခြင်းမှာ သင်တောင်းဆိုထားသော ဝန်ဆောင်မှုများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင်တောင်းဆိုထားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအောက်မှ ခွင့်ပြုထားသော အတိုင်းအတာထိသာ Myanmar BOC ၏ (သင်နေထိုင်ရာ နိုင်ငံအတွင်းအပြင်ရှိ) ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဆီသို့ ထုတ်ဖော်နိုင်သည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို သင့်ဆီသို့ ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းဖြင့်သာ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထိုအစည်းများဆီသို့ မျှဝေနိုင်ပါသည်။

အချို့သော အခြေအနေများတွင် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဥပဒေအရလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ သင်၏အထူးအချက်အလက်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် သင်၏သဘောတူညီချက်ကို ကျွနု်ပ်တို့မှ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။

ဤအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျွနု်ပ်တို့၏လုပ်ငန်းများနှင့် လုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန်အတွက် ထောက်ပံ့ ကူညီပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးစွမ်းပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

(က)ဖောက်သည်များ၏ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
(ခ)ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့ခြင်း၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ၊
(ဂ)ချောစာနှင့် ပါဆယ်များပေးပို့ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊
(ဃ)ဘေလ်ပေးဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊
(င)သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများ၊
(စ)တပ်ဆင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ၊
(ဆ)ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်းနှင့် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ၊
(ဇ)ဈေးကွက်သုတေသန၊
(ဈ)ဖောက်သည်များ၏သုံးစွဲမှုပမာဏနှင့် အပြုအမူများဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊
(ည)လုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊
(ဋ)ဝယ်ယူပြီးနောက် ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုများ၊
(ဌ)စာရင်းကောက်ယူမှုများ၊
(ဍ)ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှု စိစစ်ချက်များ၊
(ဎ)အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အချက်အလက်သိမ်းဆည်းမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ။

သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယင်းအဖွဲ့အစည်းများအနေနှင့် ၎င်းတို့ သဘောတူပြီးသားဖြစ်သည့်အတိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖန်တီးဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုတည်းဖြင့်သာ သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြုရသည်ဖြစ်ပြီး (တိုက်ရိုက်ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားခြင်းအပါအဝင်) အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အသုံးပြု၍မရစေရန် ဥပဒေအရ လျောက်ပတ်သည့် လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရခြင်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ လေးစားလိုက်နာခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တို့ဖြင့် လိုအပ်သော အဆင့်များကို ကျွနု်ပ်တို့ဘက်မှ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသည့် မည်သည့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုမဆို လုံခြုံစိတ်ချရသော နေရာတွင် သိမ်းဆည်းထားကာ ကျွနု်ပ်တို့မှခွင့်ပြုထားသော ဝန်ထမ်းများ (သို့မဟုတ်) ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက် ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းချက်ကို မှီငြမ်းလိုက်နာသော အဖွဲ့အစည်းများကိုသာ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုခွင့်ရစေခြင်း ကဲ့သို့သော လိုအပ်သည့် အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုများအားလုံးကို ကျွနု်ပ်တို့မှ အသေအချာ လုပ်ဆောင်ပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့သည် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ကျွနု်ပ်တို့၏ဌာနတွင်းမူဝါဒများအတိုင်း ထိန်းသိမ်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏မူဝါဒများမှာ သက်ဆိုင်ရာ GDPR စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလည်း လိုက်နာပြီးသား ဖြစ်စေပါသည်။

(က)စုဆောင်းထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မူလရည်ရွယ်ချက်(သို့မဟုတ်) ယင်းနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအရ လိုအပ်သည့်အတိုင်း ပြည့်ဝစွာ ဆောင်ရွက်ပြီးသည် အထိ ထိန်းသိမ်းထားမည် ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက သက်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် စာချုပ်ပါအချက်အလက်များကို လေးစားလိုက်နာသောအားဖြင့်လည်း ထိန်းသိမ်းထား နိုင်ပါသည်။
(ခ)ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် စံနှုန်းများနှင့် ကျွနု်ပ်တို့၏ဌာနတွင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် အခြေခံပြီး ကျွနု်ပ်တို့၏ အီလက်ထရောနစ်၊ ကာယအားအသုံးပြု၍ (သို့မဟုတ်) အခြားသော ထုတ်ယူသည့်စနစ်များကို အသုံးပြု၍ ဖယ်ရှားပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များတွင် တတိယအဖွဲ့အစည်းများမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သော အခြားဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာများ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာများတွင် ချိတ်ဆက်ထားသော ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကို ကျွနု်ပ်တို့အနေနှင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ သို့တည်းမဟုတ် ၎င်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာများ၏ အော်ပရေတာများမှ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ကျွနု်ပ်တို့အနေနှင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသလို ထိုတတိယအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာများရှိ ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ကျွနု်ပ်တို့အနေနှင့် တာဝန်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ သင့်အနေနှင့် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ထိုတတိယအဖွဲ့အစည်းများမှ မည်သည့် နည်းလမ်းနှင့် အသုံးပြုမည်ကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ရန် ၎င်းတတိယအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာများနှင့် မိုဘိုင်းလ်နှင့်တီဗွီ အက်ပလီကေးရှင်းများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒကို ဖတ်ရှုသင့်ပါသည်။

ကျွနု်ပ်တို့စုဆောင်းရယူ၊အသုံးပြုပြီး မျှဝေသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များသည် တိကျမှန်ကန်၊ ပြည့်စုံပြီး နောက်ဆုံးရအခြေအနေအတိုင်း ဖြစ်နေစေရန် အထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၏ တိကျမှန်ကန်မှုသည် သင်ပံ့ပိုးပေးသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ပေါ်တွင် များစွာတည်မှီနေပါသည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုခွင့်နှင့် မှန်ကန်စေရန် ပြင်ဆင်ခွင့်တို့ကို သင့်အနေနှင့် တောင်းဆိုနိုင်ပြီး ယင်းအတွက် ကျွနု်ပ်တို့အကြံပြုလိုသည်မှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။(က)သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များတွင် အမှားအယွင်းတစ်စုံတစ်ခုရှိနေပါက ကျွနု်ပ်တို့အား အသိပေးပါရန်၊

(ခ)သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၏ ပြောင်းလဲမှုများကို ကျွနု်ပ်တို့ထံသို့ သတင်းပေးပို့ပါရန်။ကျွနု်ပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသော သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုရန်(သို့မဟုတ်) ပြင်ဆင်ရန် ဆန္ဒရှိပါက (သို့မဟုတ်) ကျွနု်ပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှု ဖြည့်စွမ်းပေးမှုအတွက် လိုအပ်မှု မရှိတော့သဖြင့် သင်၏အချက်အလက်အားလုံးကို ဖျက်ဆီးပေးရန် တောင်းဆိုလိုပါက “ဆက်သွယ်ရန်” ကဏ္ဍအောက်မှတစ်ဆင့် ကျွနု်ပ်တို့ထံသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ယင်းကဲ့သို့ တောင်းဆိုမှုပြုလာသောအခါ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုခွင့် ထောက်ပံ့ပေးရခြင်းကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့အနေနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ကျသင့်ငွေ တောင်းခံနိုင်ပါသည်။သင့်အနေနှင့် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ကျွနု်ပ်တို့နှင့်မျှဝေရန် ငြင်းဆိုနိုင်ပြီး သင်ပံ့ပိုးပေးပြီးသား သဘောတူညီမှုများကိုလည်း ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေများ တွင်မူ ကျွနု်ပ်တို့၏အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုများကို သင့်ထံသို့ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် အဆင်ပြေနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။သက်ဆိုင်ရာဥပဒေမှ ခွင့်ပြုထားသော တရားဝင်သိမ်းဆည်းထားမှုများမှအပ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ များကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်း (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွနု်ပ်တို့အား မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။

သက်ဆိုင်ရာ GDPR ဥပဒေများနှင့် သင့်တိုင်းပြည်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် လုံခြုံမှု ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် အခြားသော သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဥပဒေများအားလုံးအပေါ်တွင် ကျွနု်ပ်တို့၏ လေးစားလိုက်နာမှုနှင့် ပတ်သက်သော အရေးကိစ္စများနှင့် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများအတွက်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုရန်၊ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန်နှင့် ဖျက်သိမ်းရန် တောင်းဆိုမှုများအတွက်ဖြစ်စေ အောက်ပါလိပ်စာအတိုင်း လိပ်မူရေးသားပြီး ကျွနု်ပ်တို့ထံသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ hello@9z2.0b8.myftpupload.com သို့လည်း အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့ပါက ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါရန် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွနု်ပ်တို့အား ဆက်သွယ်ပေးပါ။ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းချက်သည် အချိန်နှင့်အမျှ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်မှုများ ရှိနိုင်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက် ထိန်းသိမ်းမှုအားလုံးကို ကျွနု်ပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ် https://myanmarboc.com/privacy-policy/ ပေါ်တွင်ရှိသော နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းချက်ပါ မူအတိုင်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားမည် ဖြစ်ပါသည်။