အေမးအေျဖမ်ား

Who we are?

Our website address is https://myanmarboc.com.

 

Q – Myanmar BOC ဆိုတာဘာလဲ?

Ans – Myanmar BOC ဆိုတာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ best online free courses မ်ားကုိ စုံစုံလင္လင္ေလ့လာနုိင္ေသာ website တစ္ခုျဖစ္သည္။

 

Q – online free courses ေတြမွာ ဘာေတြပါလဲ?

Ans – နုိင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ား၊ programming languages မ်ား၊ networking အေျကာင္းမ်ား၊ duwun မွသတင္းမ်ား၊ general knowledge မ်ား၊ computer basic အေျကာင္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးေသာ့ခ်က္မ်ား အစရွိသျဖင့္ စုံလင္စြာ စုစည္းေပးထားသည္။

 

Q – Myanmar BOC မွ အေျကာင္းအရာမ်ားကုိ ဖတ္ရွူရင္ အခေျကးေငြေပး ရဦးမွာလား?

Ans – Myanmar BOC သည္ online free courses ျဖစ္ေသာေျကာင့္ login ၀င္ျပီး အခမဲ့ဖတ္ရွူေလ့လာ နိုင္သည္။

 

Q – login ဘယ္လုိ၀င္ရမလဲ?

Ans – Facebook account or Gmail account ျဖင့္လြယ္ကုူစြာ ၀င္နုိင္သည္။

 

Q – ဖုန္းမွာ Google Play Store မရွိရင္ app ကို ဘယ္ကေန Download ဆဲြရမလဲ?

Ans – ယခုေပးထားတဲ့ Link ကေန Download ဆဲြလုိ႔ရပါတယ္

           Direct App Link – https://bit.ly/2Xr8thM