နည်းပြ ဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်ရန်

Students

Active courses

LESSONS / VIDEOS

Instructor Rules

ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ မိမိ၏ နာမည္၊ အီးေမးလ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ တုိ႔ကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ရမည္။

မိမိ၏ ေလၽွာက္ထားမွဳကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Myanmar BOC ဘက္မွ Email ကေန တစ္ဆင္႔ လက္ခံေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။

အကယ္၍ မိမိသည္ ဆရာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာပါက သင္ခန္းစာ ျပဳလုပ္မွဳ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္ဆိုသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Myanmar BOC မွ ကူညီေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေငြေပးေခ်မွဳႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး credit card (သို႔) Payment Information မ်ားကို ဤေနရာတြင္ ထည္႔ရန္ မလိုပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Myanmar BOC မွ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Please login to send your request!

ပထမဦးဆုံး နှင့်တစ်ခုတည်းသော မြန်မာဘာသာဖြင့် free online courses များကို သင်ကြားပေးသော videos များကိုစနစ်တကျ စုစည်းတင်ပြထားသည့် online education portal တစ်ခုဖြစ်သည်။