တ႐ုတ္စာေရးနည္း Part II

Course Content

Total learning: 34 lessons Time: 2 hours
 • တ႐ုတ္စကားလုံးမ်ားကို ေရးတတ္ေအာင္သင္ၾကားထားေသာေၾကာင့္သင့္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစမွာပါ (ေလ့လာရတာအဆင္ေျပရင္ ဤသင္ခန္းစာ ကိုၾကယ္ပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ Reviewျပဳလုပ္ေပးပါဗ်ာ)  2မိနစ္စာ Training Videoေလးေတြျဖစ္လို႔ ၾကာခ်ိန္က ၁နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ပဲၾကာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁နာရီေက်ာ္ အခ်ိန္အတြင္းမွာ တ႐ုတ္စာလုံးမ်ားကို ေရးတတ္ေစမွာပါ 0/34

  • Lecture1.1
   တ႐ုုတ္စာလံုး ေရးနည္း – 三点水 03 min Preview
  • Lecture1.2
   တ႐ုုတ္စာလံုး ေရးနည္း – တ႐ုတ္စာလံုး အစိတ္အပိုင္းမ်ား – ၂ 05 min Preview
  • Lecture1.3
  • Lecture1.4
  • Lecture1.5
  • Lecture1.6
  • Lecture1.7
  • Lecture1.8
  • Lecture1.9
  • Lecture1.10
  • Lecture1.11
  • Lecture1.12
  • Lecture1.13
  • Lecture1.14
  • Lecture1.15
  • Lecture1.16
  • Lecture1.17
  • Lecture1.18
  • Lecture1.19
  • Lecture1.20
  • Lecture1.21
  • Lecture1.22
  • Lecture1.23
  • Lecture1.24
  • Lecture1.25
  • Lecture1.26
  • Lecture1.27
  • Lecture1.28
  • Lecture1.29
  • Lecture1.30
  • Lecture1.31
  • Lecture1.32
  • Lecture1.33
  • Lecture1.34

တ႐ုုတ္စာလံုး ေရးနည္း – 三点水

Online Learning Video Tutorial Course (Free)

ပို႔ခ်သူ – စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္ ( တ႐ုတ္ဘာသာနည္းျပ )