အဂၤလိပ္စကားေျပာၾကမယ္ (English Speaking)

Course Content

Total learning: 53 lessons Time: 10 weeks
 • အင်္ဂလိပ်စကားပြောကြမယ်  Total Duration time : 10 hours ( မိတ်ဆွေ၏ review သည် ကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေသောကြောင့် review လေးရေးခဲ့ကြအုံးဗျ။ ) 0/53

  • Lecture1.1
   1. Would you mind+ V-ing (English Speaking) 12 min Preview
  • Lecture1.2
   2. Would you mind if + V2 (English Speaking) 12 min Preview
  • Lecture1.3
  • Lecture1.4
  • Lecture1.5
  • Lecture1.6
  • Lecture1.7
  • Lecture1.8
  • Lecture1.9
  • Lecture1.10
  • Lecture1.11
  • Lecture1.12
  • Lecture1.13
  • Lecture1.14
  • Lecture1.15
  • Lecture1.16
  • Lecture1.17
  • Lecture1.18
  • Lecture1.19
  • Lecture1.20
  • Lecture1.21
  • Lecture1.22
  • Lecture1.23
  • Lecture1.24
  • Lecture1.25
  • Lecture1.26
  • Lecture1.27
  • Lecture1.28
  • Lecture1.29
  • Lecture1.30
  • Lecture1.31
  • Lecture1.32
  • Lecture1.33
  • Lecture1.34
  • Lecture1.35
  • Lecture1.36
  • Lecture1.37
  • Lecture1.38
  • Lecture1.39
  • Lecture1.40
  • Lecture1.41
  • Lecture1.42
  • Lecture1.43
  • Lecture1.44
  • Lecture1.45
  • Lecture1.46
  • Lecture1.47
  • Lecture1.48
  • Lecture1.49
  • Lecture1.50
  • Lecture1.51
  • Lecture1.52
  • Lecture1.53