တ႐ုတ္စာေရးနည္း Part I

Chinese_letter_Wrtting_Course Photo
15
May

Chinese Letter Writing Course ျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္စာေရးနည္းကို သင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ Myanmar BOC မွ စုေဆာင္းေပးထားပါတယ္။
Chinese Letter Writing တ႐ုတ္စာေရးနည္းသင္ခန္းစာေလးက သင့္ကို အခ်ိန္တိုအတြင္း တ႐ုတ္စကားလုံးမ်ား (Chinese Letters) ေရးတတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ Training Videos မ်ားကလည္း အခ်ိန္ 2 မိနစ္ ဝန္းက်င္တာရွိတာၾကာင့္ ေလ့လာရာမွာ ျမန္ဆန္မႈရွိရွိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ရွိေစမွာပါ။
ဒါေၾကာင့္ Chinese Letter Writing Course ျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္စာေရးနည္းကို အခုပဲ Enrollႏွိပ္ၿပီး Myanmar BOCႏွင့္အတူ ေလ့ေလာသင္ၾကားလိုက္ေတာ့ေနာ္

Myanmar BOCမွာသင္ၾကားၿပီးေတာ့ေအာင္ျမင္မႈ(success)ကိုရယူပါ။
Let’s go to success, start with Myanmar BOC

See Related Course – Click Here

Websiteျပဳလုပ္လိုပါက –ဆက္သြယ္ရန္

Course Content

Total learning: 41 lessons Time: 1 hour
 • တ႐ုတ္စကားလုံးမ်ားကို ေရးတတ္ေအာင္သင္ၾကားထားေသာေၾကာင့္သင့္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစမွာပါ (ေလ့လာရတာအဆင္ေျပရင္ ဤသင္ခန္းစာ ကိုၾကယ္ပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ Reviewျပဳလုပ္ေပးပါဗ်ာ)  2မိနစ္စာ Training Videoေလးေတြျဖစ္လို႔ ၾကာခ်ိန္က ၁နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ပဲၾကာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁နာရီေက်ာ္ အခ်ိန္အတြင္းမွာ တ႐ုတ္စာလုံးမ်ားကို ေရးတတ္ေစမွာပါ 0/41

  • Lecture1.1
   တ႐ုတ္စာေရးနည္း 没 méi 02 min Preview
  • Lecture1.2
   တ႐ုတ္စာေရးနည္ 间 jiān 02 min Preview
  • Lecture1.3
   တ႐ုတ္စာေရးနည္း 时 shí 03 min Preview
  • Lecture1.4
  • Lecture1.5
  • Lecture1.6
  • Lecture1.7
  • Lecture1.8
  • Lecture1.9
  • Lecture1.10
  • Lecture1.11
  • Lecture1.12
  • Lecture1.13
  • Lecture1.14
  • Lecture1.15
  • Lecture1.16
  • Lecture1.17
  • Lecture1.18
  • Lecture1.19
  • Lecture1.20
  • Lecture1.21
  • Lecture1.22
  • Lecture1.23
  • Lecture1.24
  • Lecture1.25
  • Lecture1.26
  • Lecture1.27
  • Lecture1.28
  • Lecture1.29
  • Lecture1.30
  • Lecture1.31
  • Lecture1.32
  • Lecture1.33
  • Lecture1.34
  • Lecture1.35
  • Lecture1.36
  • Lecture1.37
  • Lecture1.38
  • Lecture1.39
  • Lecture1.40
  • Lecture1.41

Instructor

0.0

0 rating

5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%
Free