ဂစ္​တာ ( Guitar Training )

guitar
24
Apr

Course Content

Total learning: 44 lessons
 • ဂစ္​တာအ​ေျခခံ (Teacher Mon Lay)  Total Lesson Duration - 5 Hours 0/4

 • Fingerstyle guitar lesson ( Teacher SAI LONE HTAW )  0/40

  • Lecture2.1
  • Lecture2.2
  • Lecture2.3
  • Lecture2.4
  • Lecture2.5
  • Lecture2.6
  • Lecture2.7
  • Lecture2.8
  • Lecture2.9
  • Lecture2.10
  • Lecture2.11
  • Lecture2.12
  • Lecture2.13
  • Lecture2.14
  • Lecture2.15
  • Lecture2.16
  • Lecture2.17
  • Lecture2.18
  • Lecture2.19
  • Lecture2.20
  • Lecture2.21
  • Lecture2.22
  • Lecture2.23
  • Lecture2.24
  • Lecture2.25
  • Lecture2.26
  • Lecture2.27
  • Lecture2.28
  • Lecture2.29
  • Lecture2.30
  • Lecture2.31
  • Lecture2.32
  • Lecture2.33
  • Lecture2.34
  • Lecture2.35
  • Lecture2.36
  • Lecture2.37
  • Lecture2.38
  • Lecture2.39
  • Lecture2.40

Instructor

5.0

1 rating

5 stars
100%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%
 • Min Phyo

  Great

  thank you
Free