ကိုရီးယား (Korea)ဘာသာစကားအေျခခံ

KoreaLanguageBasic22
26
Mar

Korea Language Basic ကိုရီးယားဘာသာစကားအေျခခံကို အေျခခံအျဖစ္သင္ၾကားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္

Korea Language Basic သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ အခုဒီသင္ခန္းစာကို Enrollျပဳလုပ္ၿပီးေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

Korea language Basic သင္ခန္းစာကို သင္ယူၿပီး တတ္ေျမာက္ေသာသင္ခန္းစာကို အက်ိဳးရွိရွိ ေျပာဆိုႏိုင္ပါေစ။

သင္ခန္းစာကို မသင္ယူခင္ Registerျပဳလုပ္ထားေပးဖို႔လိုပါတယ္။ Registerျပဳလုပ္ၿပီးပါက မိမိသင္ယူလိုသည့္သင္ခန္းစာကိုသင္ယူႏိုင္ရန္ သင္ခန္းစာကို Enrollျပဳလုပ္ေပးရပါမယ္။ Enrollျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ သင္ခန္းစာကို သင္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့လာရာတြင္ အခက္ခဲရွိပါက ညာဘက္ေအာက္ေထာင့္က အျပာေရာင္Chat Headေလးကိုႏွိပ္ကာေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္

တျခားသင္ခန္းစာမ်ား- နှိပ်ပါ

Our Facebook – Myanmar Web Store

Course Content

Total learning: 10 lessons
 • ကိုရီးယားဘာသားစကားမ်ားကို အေျခခံမွစၿပီး Onlineအသုံးျပဳကာသင္ၾကားႏိုင္ပါၿပီ(သင္ၾကားရတာအဆင္ေျပရင္ ဒီCourseေလးကို ၾကယ္ပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ Reviewျပဳလုပ္ေပးပါ)  0/10

  • Lecture1.1
   How to read & write Korea Language 05 min Preview
  • Lecture1.2
   korean language for myanmar-lesson -2 08 min Preview
  • Lecture1.3
  • Lecture1.4
  • Lecture1.5
  • Lecture1.6
  • Lecture1.7
  • Lecture1.8
  • Lecture1.9
  • Lecture1.10

Instructor

4.0

2 rating

5 stars
50%
4 stars
0%
3 stars
50%
2 stars
0%
1 star
0%
 • Thae Su Htwe

  Learing Korea

  this website is really useful for teenagers like me
 • phyu synn

Free