ဆရာမာသင္ ရဲ႕ video files ကို စုစည္းတင္ျပထားပါသည္။

sayar-martin
11
Sep

စီးပြားေရးအေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အသိပညာမ်ားကို မွ်ေ၀သည့္ ဆရာမာသင္ ရဲ႕ video files ကို စုစည္းတင္ျပထားပါသည္။

ဆရာမာသင္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
======================
✔️အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Brigham Yong (B.Y.U) စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွူေငြေၾကးဘာသာရပ္ (Investment Finance) တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ဘြဲ ့ရရိွခဲ့ျပီး။
✔️Bloomberg မွ ခ်ီးျမင့္ေသာ Forex, Commodity, Stocks ဆိုင္ရာ Certified လက္မွတ္ရရိွခဲ့။
✔️ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ SECM မွ ပထမဆံုးခ်ီးျမင့္ေသာ Securities Representative လုိင္စင္ ရရိွခဲ့။
✔️အေမရိကန္ စေတာ့ေစ်းကြက္ Nasdaq တြင္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ Trading ပိုင္းအေတြ ့အၾကံဳမ်ား၊
✔️ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးေစ်းကြက္ Forex အေတြ ့အၾကံဳမ်ား၊
✔️နယူဇီလန္ႏိုင္ငံ၊ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ၊အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ဟာဂိုင္ရီ အစရိွေသာႏိုင္ငံတကာအေတြ့အၾကံဳမ်ား ၊
✔️ ျမန္မာႏိုင္ငံရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း မွ အေတြ ့အၾကံဳ မ်ား ႏွင္ ့လက္ရိွတြင္ Investment Adviser ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ Securities ကုမၼဏီၾကီး တစ္ခုတြင္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။

Course Content

Total learning: 60 lessons

Instructor

4.0

1 rating

5 stars
0%
4 stars
100%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%
  • Thu Aung

    Star fish

    good
Free

FREE COURSE

  • စီးပြားေရးအေၾကာင္း
  • ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ
  • ဘဝတိုးတက္မႈအတြက္ အသိပညာ
  • တစ္ပတ္တစ္အုပ္ အစီအစဥ္

Please Review Course!!!

ေလ့လာရတာအဆင္ေျပလွ်င္ course ကို review ‌ေလ‌ေရးခဲ့ေပးပါအုံးဗ်။