Programming Languages

Programming Languages

Programming Languages ကို Myanmar ဘာသာဖြင့် လေ့လာလိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံး Videos များကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။

Bridge to Kotlin ( Android Development ) Free
(0 vote)

Bridge to Kotlin ( Android Development )

August 2, 2019 / No Comments

Kotlin Android Development Tutorial ကို Myanmar လိုလေ့လာလိုက်ကြစို့။ အဓိကအားဖြင့် Programming Language တစ်ခုခုကို Object-Oriented Level အထိ သိထားသူများအတွက် Kotlin ကို Android Development အတွက် လေ့လာရာတွင် အထောက်အကူ ပြုစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ Kotlin အကြောင်းပိုမိုးသိရှိရန်-> About Kotlin

  • Teacher mkkh
  • (0 vote)
  • 34 Students
JavaScript Free
(7 votes)

JavaScript

July 25, 2019 / 7 Comments

JavaScript tutorial videos for beginners About JavaScript : JavaScript သည် scripting language ဖြစ်ပြီး website ကို dynamic လုပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုပါတယ်။ CSS နှင့် HTML တွင် JavaScript code တွေကိုရေပြီး website ကို ပိုပြီး Interactive နှင့် Responsive ဖြစ်လာအောင်ပြုလုပ်လိုရပါတယ်။ အသေးစိတ်ဖတ်ရန် – https://medium.com/javascript-concepts Related Course 1. jQuery 2. HTML AND CSS3  

C Programming Language Free
(3 votes)

C Programming Language

May 31, 2019 / 3 Comments

C Programming Language ကို လေ့လာရအောင်ဗျာ….   Myanmar Best Online Courses – MyanmarBOC

Python Programming Basic Free
(5 votes)

Python Programming Basic

January 29, 2019 / 5 Comments

Python Programming Language tutorial ကို လေ့လာလိုသူများအတွက် Teacher Waifer Kolar မှသင်ကြားထားသော အကောင်းဆုံး Tutorial video များဖြင့် MMBOCတွင် register လုပ်ရုံးနှင့် အခမဲ့ သင်ယူနိုင်ပါသည်။

HTML5 and CSS3 Free
(0 vote)

HTML5 and CSS3

January 17, 2019 / No Comments

Programming languages ကိုလေ့လာလိုသူများ အလွယ်တကူးလေ့လာနိုင်အောင် စုစည်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

  • Teacher mkkh
  • (0 vote)
  • 158 Students
HTML 5 Free
(5 votes)

HTML 5

January 17, 2019 / 5 Comments

HTML ကိုလေ့လာလိုသူများ အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်အောင် စုစည်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။