Networking

Networking

Networking နဲ႔ပတ္သတ္ေသာသင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားႏိုင္မွာပါ

Networking နဲ႔ပတ္သတ္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ထပ္တိုးႏိုင္ေအာင္ရွာေဖြစုစည္းေပးလ်က္ရွိပါတယ္ဗ်ာ

Networking သင္ခန္းစာမ်ားကိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာသင္ၾကားႏိုင္ပါေစဗ်ာ

Click here to know related                             Our Facebook Page

Virtual Box Free

Virtual Box

June 24, 2020 / 2 Comments

VirtualBox installaion and usage guideline in Myanmar.

MikroTik RouterSO Online Training (Myanmar) Free

MikroTik RouterSO Online Training (Myanmar)

October 15, 2019 / 3 Comments

Mikro Tik RouterSO Online Training Myanmar What is MikroTik RouterOS? MikroTik RouterOS is the operating system of MikroTik RouterBOARD hardware. It can also be installed on a PC and will turn it into a router with all the necessary features – routing, firewall, bandwidth management, wireless access point, backhaul link, hotspot gateway, VPN server and…

Basic Network Switching Tutorials Free

Basic Network Switching Tutorials

August 6, 2019 / 4 Comments

Network Switching ကိုစိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္ေနသူေတြအတြက္ Basic Networking Switching ကို ေလ့လာလို့ရပါျပီ။ Networking ကို အခုမှစ လေ့လာမယ်သူအတွက် အောက်ပါ link တွင် Basic Networking Concepts ကိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ Basic Networking Concepts-Beginners Guide အောက်ပါ link တွင် Basic Networking နှင့် CCNA တိုကိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ NETWOKING BASIC CCNA

CCNA Free

CCNA

June 26, 2019 / 5 Comments

Best Online CCNA Training Course CCNA အကြောင်းကို လေ့လာရအောင်ဗျာ။ Some Knowledge about CCNA. Can I pass CCNA with self study? Passing CCNA , option 4: self–study + 1 or 2 exams When you prefer not to take any classroom-based courses there is the possibility to prepare for an exam by self–study. During self–study you will use the official e-learning by Cisco. The e-learning…

Networking Basic Course Free

Networking Basic Course

January 14, 2019 / 10 Comments

Networking basic tutorial lesson ကိုျမန္မာဘာသာျဖင့္ေလ့လာႏိုင္ပါျပီ။