ဘဝေအာင္ျမင္မႉ အေတြးအေခၚမ်ား

motivation-speak-min
18
Jun

Course Content

Total learning: 14 lessons Time: 10 weeks
 • ‌ေအာင္ျမင္မႉ အေတြးအေခၚမ်ား   0/14

  • Lecture1.1
   Speed Up Your Success@ Lecture 2(A) Lynn Thaik Nyunt 08 min Preview
  • Lecture1.2
  • Lecture1.3
  • Lecture1.4
  • Lecture1.5
  • Lecture1.6
  • Lecture1.7
  • Lecture1.8
  • Lecture1.9
  • Lecture1.10
  • Lecture1.11
   ဘာလို႔ သင္ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ မျဖစ္ေသးတာလဲ 05 min Preview
  • Lecture1.12
  • Lecture1.13
  • Lecture1.14

Instructor

krishna.pdl@myanmarwebstore.com

software engineer

4.5

2 rating

5 stars
50%
4 stars
50%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%
 • Nay min Hein

  It is so good.

  I like it .
 • Operate System

  Good Review

  Too Many Knowledge Get
Free