ဂ်ပန္စာကို အေျခခံက စၿပီး ေလ့လာၾကရေအာင္

Course Content

Total learning: 20 lessons Time: 2 hours
 • ဂျပန်စာကိုအခြေခံကစပြီးလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်ပါ လေ့လာရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ကြယ်ငါးပွင့်ပေးကာ Reviewလုပ်ပေးသွားပါဦး  0/20

  • Lecture1.1
   ဂ်ပန္စာကို အေျခခံက စၿပီး ေလ့လာၾကရေအာင္ အပိုင္း (၁) 10 min Preview
  • Lecture1.2
   ဂ်ပန္စာကို အေျခခံက စၿပီး ေလ့လာၾကရေအာင္ အပိုင္း (၂) 10 min Preview
  • Lecture1.3
   ဂ်ပန္စာကို အေျခခံက စၿပီး ေလ့လာၾကရေအာင္ အပိုင္း ( ၃) 10 min Preview
  • Lecture1.4
  • Lecture1.5
  • Lecture1.6
  • Lecture1.7
  • Lecture1.8
  • Lecture1.9
  • Lecture1.10
  • Lecture1.11
  • Lecture1.12
  • Lecture1.13
  • Lecture1.14
  • Lecture1.15
  • Lecture1.16
  • Lecture1.17
  • Lecture1.18
  • Lecture1.19
  • Lecture1.20

ဂ်ပန္စာကို အေျခခံက စၿပီး ေလ့လာၾကရေအာင္ အပိုင္း (၁)