သင်ခန်းစာများ

နောက်ဆုံး သင်ခန်းစာများ

Showing 109-117 of 126 results
Photoshop Free
(12 votes)

Photoshop

January 18, 2019 / 12 Comments

Photoshop ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် free online course ဖြစ်ပါတယ်။

 • Teacher mkkh
 • (12 votes)
 • 652 Students
Microsoft Excel Free
(2 votes)

Microsoft Excel

January 18, 2019 / 2 Comments

Microsoft excel course ကို Myanmar ဘာသာဖြင့်လေ့လာလိုက်ရအောင်။ Excel Excel is a spreadsheet program. That means it’s used to create grids of text, numbers and formulas specifying calculations. It can be programmed to pull in data from external sources such as stock market feeds, automatically running the data through formula such as financial models to update such…

 • Teacher mkkh
 • (2 votes)
 • 358 Students
Computer Basic Knowledge Free
(1 vote )

Computer Basic Knowledge

January 18, 2019 / 1 Comment

computer အကြောင်းများကို စုစည်းတင်ပြထားသည်။

 • Teacher mkkh
 • (1 vote )
 • 226 Students
Facebook Free
(2 votes)

Facebook

January 17, 2019 / 2 Comments

facebook အကြောင်းများ လေ့လာရအောင်

 • Teacher mkkh
 • (2 votes)
 • 131 Students
HTML5 and CSS3 Free
(0 vote)

HTML5 and CSS3

January 17, 2019 / No Comments

Programming languages ကိုလေ့လာလိုသူများ အလွယ်တကူးလေ့လာနိုင်အောင် စုစည်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 • Teacher mkkh
 • (0 vote)
 • 164 Students
HTML 5 Free
(5 votes)

HTML 5

January 17, 2019 / 5 Comments

HTML ကိုလေ့လာလိုသူများ အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်အောင် စုစည်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Japanese Language Free
(2 votes)

Japanese Language

January 17, 2019 / 2 Comments

Japan ဘာသာစကားမြာြးကို စုစညျးတငျပွထားသညျ။

 • Teacher mkkh
 • (2 votes)
 • 406 Students
English Language Free
(8 votes)

English Language

January 17, 2019 / 8 Comments

English ဘာသာစကားများကို စုစည်းတင်ပြထားသည်။

 • Teacher mkkh
 • (8 votes)
 • 1000 Students