သင်ခန်းစာများ

နောက်ဆုံး သင်ခန်းစာများ

Showing 109-117 of 129 results
Video Editing Free
(1 vote )

Video Editing

January 18, 2019 / 1 Comment

Video Editing tutorial lesson

 • User Avatar Teacher mkkh
 • (1 vote )
 • 248 Students
AutoCAD 2010 သင်ခန်းစာ Free
(1 vote )

AutoCAD 2010 သင်ခန်းစာ

January 18, 2019 / 1 Comment

AutoCAD 2010 သင်ခန်းစာ ကို Basic မှစ၍ လေ့လာနိုင်ပါပြီ။

 • User Avatar Teacher mkkh
 • (1 vote )
 • 158 Students
Linux Operating System Free
(0 vote)

Linux Operating System

January 18, 2019 / No Comments

Linux Operating Systemကို စတင်လေ့လာသူတွေ အတွက် Basic Tutorial လေးဖြစ်ပါတယ်။

 • User Avatar Teacher mkkh
 • (0 vote)
 • 157 Students
Photoshop Free
(14 votes)

Photoshop

January 18, 2019 / 14 Comments

Photoshop ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် free online course ဖြစ်ပါတယ်။

 • User Avatar Teacher mkkh
 • (14 votes)
 • 671 Students
Microsoft Excel Free
(2 votes)

Microsoft Excel

January 18, 2019 / 2 Comments

Microsoft excel course ကို Myanmar ဘာသာဖြင့်လေ့လာလိုက်ရအောင်။ Excel Excel is a spreadsheet program. That means it’s used to create grids of text, numbers and formulas specifying calculations. It can be programmed to pull in data from external sources such as stock market feeds, automatically running the data through formula such as financial models to update such…

 • User Avatar Teacher mkkh
 • (2 votes)
 • 382 Students
Computer Basic Knowledge Free
(1 vote )

Computer Basic Knowledge

January 18, 2019 / 1 Comment

computer အကြောင်းများကို စုစည်းတင်ပြထားသည်။

 • User Avatar Teacher mkkh
 • (1 vote )
 • 231 Students
Facebook Free
(2 votes)

Facebook

January 17, 2019 / 2 Comments

facebook အကြောင်းများ လေ့လာရအောင်

 • User Avatar Teacher mkkh
 • (2 votes)
 • 137 Students
HTML5 and CSS3 Free
(0 vote)

HTML5 and CSS3

January 17, 2019 / No Comments

Programming languages ကိုလေ့လာလိုသူများ အလွယ်တကူးလေ့လာနိုင်အောင် စုစည်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 • User Avatar Teacher mkkh
 • (0 vote)
 • 167 Students