သင်ခန်းစာများ

နောက်ဆုံး သင်ခန်းစာများ

Showing 118-126 of 131 results
Facebook Free
(2 votes)

Facebook

January 17, 2019 / 2 Comments

facebook အကြောင်းများ လေ့လာရအောင်

 • User Avatar Teacher mkkh
 • (2 votes)
 • 138 Students
HTML5 and CSS3 Free
(0 vote)

HTML5 and CSS3

January 17, 2019 / No Comments

Programming languages ကိုလေ့လာလိုသူများ အလွယ်တကူးလေ့လာနိုင်အောင် စုစည်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 • User Avatar Teacher mkkh
 • (0 vote)
 • 169 Students
HTML 5 Free
(5 votes)

HTML 5

January 17, 2019 / 5 Comments

HTML ကိုလေ့လာလိုသူများ အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်အောင် စုစည်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Japanese Language Free
(2 votes)

Japanese Language

January 17, 2019 / 2 Comments

Japan ဘာသာစကားမြာြးကို စုစညျးတငျပွထားသညျ။

 • User Avatar Teacher mkkh
 • (2 votes)
 • 407 Students
English Language Free
(8 votes)

English Language

January 17, 2019 / 8 Comments

English ဘာသာစကားများကို စုစည်းတင်ပြထားသည်။

 • User Avatar Teacher mkkh
 • (8 votes)
 • 1000 Students
Free
(1 vote )

ဘာသာစကားများ

January 16, 2019 / 1 Comment

If you wanted to learn English language and Japan Language, You are in the right platform. Don’t late Start Right Now. This is the Biggest Chance for you to get Success.

 • User Avatar Teacher mkkh
 • (1 vote )
 • 88 Students
Programming Languages Free
(0 vote)

Programming Languages

January 15, 2019 / No Comments

Programming languages ကိုလေ့လာလိုသူများ အလွယ်တကူးလေ့လာနိုင်အောင် စုစည်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 • User Avatar Teacher mkkh
 • (0 vote)
 • 60 Students
Networking Basic Course Free
(11 votes)

Networking Basic Course

January 14, 2019 / 11 Comments

Networking basic tutorial lesson ကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်လေ့လာနိုင်ပါပြီ။

 • User Avatar Teacher mkkh
 • (11 votes)
 • 735 Students
Free
(0 vote)

Duwun

January 14, 2019 / No Comments

Duwun Media မှ video များကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။ Welcome to Myanmar BOC best free online courses in Myanmar. You can also learn Different Kind of Languages, Programming Languages, Networking and other various kind of Knowledge in Myanmar Language.