သင်ခန်းစာများ

နောက်ဆုံး သင်ခန်းစာများ

 • Photoshop
  Free
  (14 votes)
  Photoshop
  January 18, 2019 / 14 Comments
  Photoshop ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် free online course ဖြစ်ပါတယ်။
  • User Avatar Teacher mkkh
  • (14 votes)
  • 683 Students
 • Microsoft Excel
  Free
  (2 votes)
  Microsoft Excel
  January 18, 2019 / 14 Comments
  Microsoft excel course ကို Myanmar ဘာသာဖြင့်လေ့လာလိုက်ရအောင်။ Excel Excel is a spreadsheet program. That means it’s used to create grids of text, numbers and formulas specifying calculations. It can be programmed to pull in data from external sources such as stock market feeds, automatically running the data through formula such as financial models to update such...
  • User Avatar Teacher mkkh
  • (2 votes)
  • 396 Students
 • အခြား ဗဟုသုတများ
  Free
  (0 vote)
  အခြား ဗဟုသုတများ
  January 18, 2019 / 14 Comments
  အခြား ဗဟုသုတများ
  • User Avatar Teacher mkkh
  • (0 vote)
  • 67 Students
 • Computer Basic Knowledge
  Free
  (1 vote )
  Computer Basic Knowledge
  January 18, 2019 / 14 Comments
  computer အကြောင်းများကို စုစည်းတင်ပြထားသည်။
  • User Avatar Teacher mkkh
  • (1 vote )
  • 233 Students
 • Facebook
  Free
  (2 votes)
  Facebook
  January 17, 2019 / 14 Comments
  facebook အကြောင်းများ လေ့လာရအောင်
  • User Avatar Teacher mkkh
  • (2 votes)
  • 141 Students
 • HTML5 and CSS3
  Free
  (0 vote)
  HTML5 and CSS3
  January 17, 2019 / 14 Comments
  Programming languages ကိုလေ့လာလိုသူများ အလွယ်တကူးလေ့လာနိုင်အောင် စုစည်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
  • User Avatar Teacher mkkh
  • (0 vote)
  • 173 Students
 • HTML 5
  Free
  (5 votes)
  HTML 5
  January 17, 2019 / 14 Comments
  HTML ကိုလေ့လာလိုသူများ အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်အောင် စုစည်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
 • Japanese Language
  Free
  (3 votes)
  Japanese Language
  January 17, 2019 / 14 Comments
  Japan ဘာသာစကားမြာြးကို စုစညျးတငျပွထားသညျ။
  • User Avatar Teacher mkkh
  • (3 votes)
  • 416 Students
 • English Language
  Free
  (8 votes)
  English Language
  January 17, 2019 / 14 Comments
  English ဘာသာစကားများကို စုစည်းတင်ပြထားသည်။
  • User Avatar Teacher mkkh
  • (8 votes)
  • 1000 Students