သင်ခန်းစာများ

နောက်ဆုံး သင်ခန်းစာများ

Showing 82-90 of 131 results
Video Editing with Adobe Premire Pro Free
(6 votes)

Video Editing with Adobe Premire Pro

October 16, 2019 / 6 Comments

Video Editing with Adobe Premire Pro Adobe Premiere Pro ဖြင့် Video Edit လုပ်ခြင်းကို လွယ်ကူစွာလေ့လာနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါသည်. လေ့လာရတာအဆင်ပြေရင် ကျွန်တော်တို့ ကို Reviewပြုလုပ်ပေးပါဦးဗျာ Easy to edit video with Adobe Premiere Pro .. Is Adobe Premiere Pro free? Adobe Premiere Pro or Premiere Elements Trial version is your only way to get this professional video editing software absolutely free. basic video editing techniques Related…

 • User Avatar Teacher mkkh
 • (6 votes)
 • 232 Students
MikroTik RouterSO Online Training (Myanmar) Free
(3 votes)

MikroTik RouterSO Online Training (Myanmar)

October 15, 2019 / 3 Comments

Mikro Tik RouterSO Online Training Myanmar What is MikroTik RouterOS? MikroTik RouterOS is the operating system of MikroTik RouterBOARD hardware. It can also be installed on a PC and will turn it into a router with all the necessary features – routing, firewall, bandwidth management, wireless access point, backhaul link, hotspot gateway, VPN server and…

 • User Avatar Teacher mkkh
 • (3 votes)
 • 217 Students
Node.js သင်ခန်းစာ Free
(4 votes)

Node.js သင်ခန်းစာ

September 11, 2019 / 4 Comments

Node JS Beginner Tutorial ကို လေ့လာနိုင်ရန်အကောင်းဆုံး Video lesson များကိုစုစည်းတင်ပြထားပါသည်။ Node is an open source, cross-platform runtime environment for developing server-side and networking applications. Node JS Beginner Tutorial ၏ သင်ခန်စားများသည် မြန်မာဘာသာဖြင့် သင်ကြားပေးထားပါသည်။ How does JavaScript runtime work JavaScript က နေရာတိုင်းမှာ သုံးလာတယ် အသုံးဝင်လာတယ်။ Backend မှာ Node.js , front end ဘက်မှာ Angular, React, Mobile ဘက်မှာ React Native, Ionic…

English Vocabulary Free
(0 vote)

English Vocabulary

August 15, 2019 / No Comments

English vocabulary online course in Myanmar You will probably learn English words faster when they are important to your daily life or come from a subject that interests you. A good way to learn English vocabulary is to see and hear many repetitions of the words within a topic or an interesting context like a story or a reading. Learning…

Bridge to Kotlin ( Android Development ) Free
(0 vote)

Bridge to Kotlin ( Android Development )

August 2, 2019 / No Comments

Kotlin Android Development Tutorial ကို Myanmar လိုလေ့လာလိုက်ကြစို့။ အဓိကအားဖြင့် Programming Language တစ်ခုခုကို Object-Oriented Level အထိ သိထားသူများအတွက် Kotlin ကို Android Development အတွက် လေ့လာရာတွင် အထောက်အကူ ပြုစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ Kotlin အကြောင်းပိုမိုးသိရှိရန်-> About Kotlin

 • User Avatar Teacher mkkh
 • (0 vote)
 • 38 Students
Digital Marketing Course Introduction Free
(2 votes)

Digital Marketing Course Introduction

August 1, 2019 / 2 Comments

Digital Marketing Course in Myanmar What is Digital Marketing? Digital marketing encompasses all marketing efforts that use an electronic device or the internet. Businesses leverage digital channels such as search engines, social media, email, and other websites to connect with current and prospective customers. Digital Marketing Examples: Search Engine Optimization (SEO) Content Marketing Social Media…

 • User Avatar Teacher mkkh
 • (2 votes)
 • 255 Students