သင်ခန်းစာများ

နောက်ဆုံး သင်ခန်းစာများ

Showing 100-108 of 129 results
Thai Language Free
(1 vote )

Thai Language

April 2, 2019 / 1 Comment

ထိုင်းဘာသာစကားကို လေ့လာကြမယ်   Myanmar Best Online Courses

  • User Avatar Teacher mkkh
  • (1 vote )
  • 311 Students
Adobe Pagemaker Free
(1 vote )

Adobe Pagemaker

March 20, 2019 / 1 Comment

Adobe Pagemaker ကို Myanmar ဘာသာဖြင့် လေ့လာကြမယ်……

Python Programming Basic Free
(5 votes)

Python Programming Basic

January 29, 2019 / 5 Comments

Python Programming Language tutorial ကို လေ့လာလိုသူများအတွက် Teacher Waifer Kolar မှသင်ကြားထားသော အကောင်းဆုံး Tutorial video များဖြင့် MMBOCတွင် register လုပ်ရုံးနှင့် အခမဲ့ သင်ယူနိုင်ပါသည်။

Installation Free
(0 vote)

Installation

January 18, 2019 / No Comments

You can learn how to install Window, Driver, and Zawgyi Font on your Computer form here.

  • User Avatar Teacher mkkh
  • (0 vote)
  • 54 Students