သင်ခန်းစာများ

နောက်ဆုံး သင်ခန်းစာများ

Showing 85-96 of 118 results
CCNA Free
(5 votes)

CCNA

June 26, 2019 / 5 Comments

Best Online CCNA Training Course CCNA အကြောင်းကို လေ့လာရအောင်ဗျာ။ Some Knowledge about CCNA. Can I pass CCNA with self study? Passing CCNA , option 4: self–study + 1 or 2 exams When you prefer not to take any classroom-based courses there is the possibility to prepare for an exam by self–study. During self–study you will use the official e-learning by Cisco. The e-learning…

Smartphone Photography Free
(3 votes)

Smartphone Photography

June 26, 2019 / 3 Comments

Smartphone Photography အကြောင်း လေ့လာကြမယ်   Myanmar Best Online Courses | MyanmarBOC Smartphone photography Smartphone photography with smartphone will give you to take photograph with your smartphone and this lessons will give you a best smartphone photograph with your smartphone.Smartphone is easy to take pictures. Smartphone will give you a best setting like a pro. Related…

  • siteadmin Teacher siteadmin
  • (3 votes)
  • 407 Students
C Programming Language Free
(3 votes)

C Programming Language

May 31, 2019 / 3 Comments

C Programming Language ကို လေ့လာရအောင်ဗျာ….   Myanmar Best Online Courses – MyanmarBOC

Thai Language Free
(0 vote)

Thai Language

April 2, 2019 / No Comments

ထိုင်းဘာသာစကားကို လေ့လာကြမယ်   Myanmar Best Online Courses

  • Teacher mkkh
  • (0 vote)
  • 277 Students
Adobe Pagemaker Free
(1 vote )

Adobe Pagemaker

March 20, 2019 / 1 Comment

Adobe Pagemaker ကို Myanmar ဘာသာဖြင့် လေ့လာကြမယ်……

Python Programming Basic Free
(5 votes)

Python Programming Basic

January 29, 2019 / 5 Comments

Python Programming Language tutorial ကို လေ့လာလိုသူများအတွက် Teacher Waifer Kolar မှသင်ကြားထားသော အကောင်းဆုံး Tutorial video များဖြင့် MMBOCတွင် register လုပ်ရုံးနှင့် အခမဲ့ သင်ယူနိုင်ပါသည်။